Data publikacji w serwisie:

Profesor UAM współautorem nowej "Czerwonej listy ptaków Polski"

Prof. Lechosław Kuczyński z Wydziału Biologii UAM jest współautorem właśnie opublikowanej nowej edycji "Czerwonej listy ptaków Polski". Publikacja wypełnia ważną lukę w wiedzy o aktualnym statusie zagrożenia ptaków w naszym kraju i spełniać będzie w najbliższych latach istotną rolę w planowaniu działań związanych z ochroną przyrody.

Opracowania z serii czerwonych list skupiają się na analizie ryzyka wymarcia poszczególnych gatunków. Ich wyniki są jednym z głównych elementów budowania strategii ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych – zarówno globalnie, jak i na poziomie regionalnym.

Analizy do czerwonej listy ptaków przeprowadzono wykorzystując ok. 1,4 miliona obserwacji z lat 2010-2019, pochodzących głównie z programu Monitoringu Ptaków Polski oraz z portalu Ornitho.pl. Przygotowaniem publikacji zajęło się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN.

Niestety wyniki najnowszej edycji "Czerwonej listy ptaków Polski" nie są optymistyczne. W ciągu ostatnich 200 lat w Polsce wymarło aż 16 gatunków ptaków, a liczba ta niemal podwoiła się od czasu wydania poprzedniej czerwonej listy w 2002 r. Kolejnych 47 gatunków zagrożonych jest wymarciem – o 30% więcej niż dwie dekady temu. Aż 12 spośród nich zakwalifikowano jako krytycznie zagrożone – ich przetrwanie w naszym kraju wisi na włosku. Wśród gatunków, które po raz pierwszy wskazywane są jako zagrożone w naszym kraju, są m.in. płaskonos, mewa siwa, zausznik czy błotniak łąkowy, ale także tak dobrze znane ptaki jak głowienka, gawron oraz słowik szary. Dodatkowo, udział gatunków zagrożonych w kraju jest wyższy niż w Europie i w skali globalnej.

Cała publikacja dostępna jest bezpłatnie w Internecie.

Pobierz "Czerwoną listę ptaków Polski"