Data publikacji w serwisie:

Profesura Gościnna NAWA na Wydziale Anglistyki

Prof. Guillaume Thierry z Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Bangor, Walia) we współpracy z prof. Katarzyną Bromberek-Dyzman i dr. Rafałem Jończykiem z Wydziału Anglistyki UAM podejmią się realizacji projektu dotyczącego dwujęzyczności: „Uwolnienie mocy języka obcego: poznawcze podstawy efektu języka obcego i strategicznego użycia języka”.

Prof. Guillaume Thierry będzie gościł na Wydziale Anglistyki UAM w ramach programu Profesura Gościnna NAWA. Program oferuje uczelniom i innym jednostkom naukowym długookresowy pakiet finansowy z NAWA na zaproszenie zagranicznego naukowca o światowej renomie oraz dofinansowanie badań podstawowych z środków Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Międzynarodowy projekt w ramach profesury gościnnej poświęcony będzie badaniu zjawiska „foreign language effect”, czyli kognitywnym i emocjonalnym mechanizmom związanym z podejmowaniem decyzji w języku drugim. Pace badawcze zaplanowane są na najbliższe cztery lata (2020-2024).