Data publikacji w serwisie:

Projekt „WArto tłumaczyć architekturę” z nagrodą

Projekt WArto tłumaczyć architekturę przygotowany wspólnie przez Wydział Anglistyki UAM oraz LO św. Marii Magdaleny w Poznaniu otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie Odkrycia z UAM. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, uczniowie klasy drugiej z wiodącym przedmiotem historia sztuki oraz studenci studiów tłumaczeniowych na Wydziale Anglistyki będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, warsztatach tłumaczeniowych i wyjeździe plenerowym.

W ramach projektu powstaną dwa teksty o charakterze informacyjnym dotyczące architektury i historii budynków Collegium Heliodori Święcicki i Liceum św. Marii Magdaleny, wraz z tłumaczeniami na język angielski. Stworzone zostaną także filmy instruktażowe z angielskimi napisami dotyczące poruszania się po obu budynkach.

Koordynatorami projektu są: dr Katarzyna Remiszewska i prof. UAM dr hab. Radosław Dylewski (WA UAM) oraz mgr Agata Skibska i dyrektor mgr Jerzy Sokół (LO św. Marii Magdaleny).

Drugą nagrodę w konkursie otrzymał Wydział Matematyki i Informatyki, za projekt Fundamenty matematyki, natomiast wyróżnienie trafiło na Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu (projekt: Piszę, więc jestem!)


Odkrycia z UAM to inicjatywa zespołu UAM dla Najlepszych przeznaczona dla szkół dziedzinowych, wydziałów i filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających współpracę UAM z wielkopolskimi szkołami ponadpodstawowymi. Autorzy i autorki nagrodzonego projektu otrzymują środki finansowe na jego realizację.