Data publikacji w serwisie:

Promocja Języka Polskiego - naukowcy z UAM z dofinansowaniem na projekty

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugą edycję Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzymało 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł, wśród nich znalazły się 3 projekty naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zespół w składzie: prof. UAM dr hab. Gabriela Dziamska-Lenartdr Piotr Flicińskidr Zuzana Obertová (Uniwersytet Komeńskiego), dr Magdalena Zakrzewska-Verdugo (Uniwersytet Komeńskiego), dr Jan Zgrzywamgr Ewelina Woźniak-Wrzesińska (UAM) uzyskali finansowanie projektu Współczesna kultura polska we frazeologii.

Podczas planowanych działań badacze UAM przeprowadzą dla studentów bratysławskiej slawistyki serię wykładów oraz warsztatów na temat polskiej frazeologii i frazeografii, których efektem będzie polsko-słowacki glosariusz frazeologiczny opracowany we współpracy z wykładowczyniami Uniwersytetu Komeńskiego. Natomiast w maju słowaccy studenci odwiedzą Poznań oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, aby w praktyce wykorzystać zdobyte umiejętności.

Dr Izabela Wieczorek (WFPiK, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców) zdobyła dofinansowanie projektu Uczymy polskiego na Ukrainie, który będzie realizowany we współpracy z Uniwersytetem im. Alfreda Nobla w Dniepropietrowsku. Przy opracowaniu wniosku z dr Izabelą Wieczorek współpracowały: dr Olga Bambrowiczdr Monika Valkova Maciejewska.

Finansowanie otrzymał także projekt ADAM.PL pod kierownictwem dra Wojciecha Hofmańskiego. Stanowi on odpowiedź na potrzebę innowacyjnego podejścia do promocji polskiej lingwokultury w świecie, optymalnie łącząc wyjątkowy potencjał poznańskiej polonistyki z najważniejszymi obszarami działań polonistów zagranicznych. W jego ramach przeprowadzony zostanie szereg spotkań roboczych z partnerami z uniwersytetów w Chinach, Francji i na Ukrainie, a efektem finalnym ma być platforma ADAM.PL zawierająca specjalnie opracowane ogólnodostępne materiały glottodydaktyczne przeznaczone do wsparcia ogólnego i profilowanego nauczania języka polskiego jako obcego.

Wszyscy naukowcy z UAM, którzy otrzymali dofinansowanie z NAWA związani są z Wydziałam Filologii Polskiej i Klasycznej.