Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele UAM na konferencji NAWA „Solidarni z Ukrainą”

Przedstawiciele UAM wzięli udział w konferencji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Solidarni z Ukrainą - studenci - naukowcy - instytucje”, odbywającej się w dn. 12-13.05.22 na Uniwersytecie Gdańskim.

Podczas sesji pt. „Polsko-ukraińska współpraca akademicka: potrzeby, możliwości, rzeczywistość”, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej UAM, prof. Rafał Witkowski, przedstawił działanie uniwersytetów europejskich, zainicjowane przez konsorcjum EPICUR, wspierające szkolnictwo wyższe na Ukrainie w transformacji umożliwiającej pełne włączenie do UE, a także – w przyszłości po wojnie – korzystanie ze środków wspólnotowych w odbudowie infrastruktury uniwersytetów ukraińskich. Polskie uczelnie, działające w konsorcjach uniwersytetów europejskich, podjęły podobne działania, wychodząc naprzeciw partnerom z Ukrainy, włączając ich do swoich działań oraz dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, przede wszystkim dotyczącym transformacji polskiego szkolnictwa wyższego z okresu ubiegania się o członkostwo w UE.

Podczas konferencji omawiano dotychczas zrealizowane przez polskie uczelnie działania na rzecz wsparcia ukraińskiego środowiska akademickiego po 24 lutego 2022, a także przedstawiono perspektywy wsparcia studentów, naukowców i uczelni ukraińskich przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodową Agencję Wymiary Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Akademię Nauk.

Gościem specjalnym konferencji był dr Serhij Szkarłat, Minister Oświaty i Nauki Ukrainy (uczestniczący w konferencji w sposób zdalny z Kijowa), Viktoriya Sergiyenko z Krajowego Ośrodka Informacji ds. Mobilności Akademickiej w Kijowie oraz Oleska Vashchuk, Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Oświaty i Nauki Ukrainy.