Data publikacji w serwisie:

Publikacja naukowców UAM w czasopiśmie PNAS

Zespół prof. UAM Piotra Ziółkowskiego z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM opublikował pracę w prestiżowym czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”.

Praca naukowców z UAM pozwoliła na zidentyfikowanie nowego szlaku regulacji crossing-over u roślin.

Crossing-over to proces wymiany fragmentów chromosomów pochodzących od obu rodziców, do którego dochodzi w trakcie tworzenia gamet. Jest on podstawowym mechanizmem zapewniającym zmienność genetyczną u wszystkich organizmów rozmnażających się płciowo. Kontrola crossing-over nie jest do końca poznana, choć może mieć duże znaczenie m.in. w hodowli roślin i zwierząt. Praca naukowców z UAM pozwoliła na zidentyfikowanie nowego szlaku regulacji crossing-over u roślin.

Więcej na temat odkrycia przeczytać można na Uniwersyteckie.pl:

Link do artykułu

Fot. Adrian Wykrota