Data publikacji w serwisie:

Q&A z Komitetem Sterującym programu ID-UB

JM Rektor prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zaprasza na spotkanie społeczności akademickiej z Komitetem Sterującym programu ID-UB, które odbędzie się zdalnie, w formule Q&A (pytania i odpowiedzi).

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2023 r. o godzinie 14:00 i transmitowane będzie na uniwersyteckim profilu YouTube.

Tematem przewodnim będzie program Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza (ID-UB).

Obejrzyj transmisję ze spotkania: