Data publikacji w serwisie:

Drugie spotkanie Zespołu Rektorskiego i Kanclerskiego ze społecznością akademicką

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zaprasza na drugie w tym roku akademickim wewnętrzne spotkanie ze społecznością akademicką, które odbędzie się zdalnie, w formule Q&A (pytania i odpowiedzi). Odbędzie się ono 18 kwietnia 2023 r. o godzinie 10:00 i transmitowane będzie na uniwersyteckim profilu YouTube.

Tematami przewodnimi będą:
  • zmiany w Statucie Uczelni,
  • zasady dotyczące okazjonalnej pracy zdalnej,
  • zmiany w regulaminie wynagradzania (zasady zwiększenia wynagrodzenia przed przejściem na emeryturę),
  • podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży Domu Studenckiego "Jowita".
Podobnie jak poprzednio, za pomocą formularza udostępnionego w uniwersyteckim intranecie przesyłać można było swoje pytania i wątpliwości, które zostały pogrupowane i zostaną zadane w trakcie spotkania. Formularz będzie otwarty również w czasie trwania transmisji. Pytania mogą dotyczyć wskazanych powyżej tematów, jednak możliwe jest zadanie pytania również z innego obszaru.

Weź udział: