Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja do Przedszkola Uniwersyteckiego

Trwa rekrutacja do Przedszkola Uniwersyteckiego na terenie Kampusu Morasko.

Placówka rozpocznie działalność 1 września br. i będzie prowadzona przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny według autorskiej koncepcji wdrażanej z sukcesem od ponad 11 lat. Przedszkole skierowane jest do dzieci w wieku od 2,5 do 6 roku życia, a rekrutacja zakończy się 31 maja.

Z prawa pierwszeństwa w przyjęciu do Przedszkola korzystają dzieci, których oboje lub jedno z rodziców lub opiekunów prawnych są pracownikami, byłymi pracownikami, doktorantami lub studentami UAM.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://uniwersyteckie.ppnt.poznan.pl/