Data publikacji w serwisie:

Roślinność alpejska w Botaniku

Jedną z większych atrakcji Ogrodu Botanicznego UAM jest alpinarium. To miejsce, w którym podziwiać można roślinność charakterystyczną dla terenów górzystych.

Budowę alpinarium rozpoczęto pod koniec lat 30-tych i trwa ona z przerwami do dziś. Dotychczas zużyto niemal 3000 t materiału skalnego i ok. 1000 m3 ziemi. Obecnie powierzchnia alpinarium wynosi ponad 0,6 ha, a różnica między najwyższym i najniższym punktem (tzw. deniwelacja) wynosi ok. 9 m.

Flora naczyniowa alpinarium liczy około 1700 taksonów. Większość roślin pochodzi z naturalnych stanowisk, co jest w pełni udokumentowane – nadaje to rangę naukową oraz podnosi wartość dydaktyczną kolekcji. Podziwiać możemy roślinność reprezentującą pasma górskie różnych stref klimatycznych.

Wydzielone zostały następujące działy: Karpaty, Alpy, Góry Półwyspu Bałkańskiego, Góry Półwyspu Pirenejskiego, Kaukaz, Góry Azji, Góry Skaliste, dział Roślinności Tundrowej, dział gór Półkuli Południowej - Alp Południowych z Nowej Zelandii, Gór Smoczych z Południowej Afryki i południowych Andów oraz Ziemi Ognistej.

W celu zapewnienia roślinom warunków siedliskowych zbliżonych do naturalnych, alpinarium zbudowano z różnorodnego pod względem wielkości i składu materiału skalnego – głównie z granitów i wapieni. Utworzono liczne półki i szczeliny skalne, tarasy oraz piargowiska. Gatunkom wrażliwym na nadmiar światła i suszę, zapewniono miejsca wilgotne i cieniste.

Aby dostarczyć roślinom odpowiedniej ilości wody, całe alpinarium jest sztucznie nawadniane. Na jego terenie znajduje się 7 zbiorników wodnych połączonych strumieniami w zamknięty obieg, co podkreśla górski charakter tego miejsca.

Alpinarium w Ogrodzie Botanicznym UAM

Wizyta w alpinarium to doskonała okazja do tego, by przyjrzeć się, w jaki sposób rośliny przystosowują się do trudnych, bardzo zróżnicowanych warunków życia w górach. Na ich powierzchni często można zaobserwować włoski, zabezpieczające przed nadmiernym nasłonecznieniem, parowaniem oraz gwałtownymi zmianami temperatury, a także wosk, chroniący przed zbyt dużą utratą wody.

W związku z krótkim sezonem wegetacji i mniejszą niż na niżu ilością owadów zapylających, rośliny górskie kwitną przeważnie bardzo obficie. Wydają duże, intensywnie zabarwione, nierzadko wonne kwiaty. Do alpinarium polecamy udać się z wizytą szczególnie w maju i czerwcu – to właśnie w tych miesiącach kwitnie najwięcej roślin. Obecnie można podziwiać letnią odsłonę wszystkich gatunków.

Alpinarium w Ogrodzie Botanicznym UAM

Przypominamy, że jeszcze do końca sierpnia godziny otwarcia Ogrodu Botanicznego UAM pozostają wydłużone – spacerować można codziennie od 9.00 do 20.00.

Zapraszamy!

Zdjęcia: Strona internetowa Ogrodu Botanicznego UAM