Data publikacji w serwisie:

Rozpoczyna się rekrutacja na kursy Uniwersytetu Otwartego UAM

Uniwersytet Otwarty UAM kontynuuje swoją działalność, chcąc zaprezentować swoją ofertę nawet w czasach pandemii. Do tej pory, przez cztery lata, na kursy i szkolenia prowadzone przez UO UAM zapisało się ponad 16 tysięcy osób. Dla blisko pięciuset słuchaczy trwają obecnie zajęcia w trymestrze jesiennym, a kończone są przygotowania do uruchomienia trymestru zimowego.

Już w noc andrzejkową, 30 listopada, na stronie www.uo.amu.edu.pl, przedstawiona zostanie pełna oferta kursów. Od tego dnia rozpoczęta też zostanie rekrutacja. Tym razem oferta obejmie 70 ciekawych wykładów, warsztatów i laboratoriów – kilkadziesiąt najpopularniejszych z poprzednich lat, a także 40 zupełnie nowych. Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie stycznia.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Tegoroczna pandemia spowodowała, że od maja zajęcia w ramach UO UAM prowadzone są wyłącznie w trybie zdalnym. Wszystkie osoby, które ukończą kurs, otrzymają świadectwo. Można również przystąpić do egzaminu końcowego, w efekcie którego otrzyma się stosowny certyfikat.

Więcej informacji na temat działalności UO UAM znaleźć można na wspomnianej wyżej stronie, a także w mediach społecznościowych: