Data publikacji w serwisie:

Seminarium dla przedstawicieli instytucji centralnych

23 czerwca 2022 r. w Górze Kalwarii odbędzie się seminarium organizowane przez Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w ramach projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane”.

Podczas wydarzenia zaplanowano m.in. prezentację nt. znaczenia rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem oraz prezentację odnoszącą się do praktycznych przykładów wykorzystania usług ekosystemowych. Przewidziano także dyskusję nt. uwarunkowań wdrażania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem w polityce rozwoju.

Miejsce seminarium:
Sala konferencyjna Koszary Arche Hotel, ul. Dominikańska 11, Góra Kalwaria

Program seminarium

9.30-10.00
Rejestracja, serwis kawowy

10.00-10.15
Powitanie
Prezentacja “Znaczenie rozpoznania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem”

10.15-12.00
Prezentacje zespołu projektu na temat “Praktyczne przykłady wykorzystania usług ekosystemowych w zarządzaniu środowiskiem”
Dyskusja “Uwarunkowania wdrażania usług ekosystemowych w polityce rozwoju i zarządzaniu środowiskiem, w tym w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko i ocenach oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć”

Efektem seminarium będą wnioski i rekomendacje dotyczące wdrażania podejścia, w tym aspektów programowych i prawnych.

12.00-13.00
Lunch

Potwierdzenie uczestnictwa i sprawy organizacyjne:
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do dnia 15 czerwca, na adres karolina.sulich@amu.edu.pl
Na powyższy adres e-mail prosimy kierować wszelkie kwestie organizacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, w obszarze Środowisko naturalne i ekosystemy. Dowiedz się więcej o projekcie: Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce – podejście stosowane