Data publikacji w serwisie:

Seminarium „Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie”

29 listopada o godz. 10.00 w formie online odbędzie się seminarium „Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie”, organizowane przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa. Wydarzenie objęte jest Patronatem Honorowym JM Rektor UAM prof. Bogumiły Kaniewskiej.

W ramach seminarium spotkają się osoby, które związane są z szeroko pojętą edukacją w obszarze kultury i dziedzictwa. Tegorocznym tematem są herstorie. Wystąpienia obejmować będą zarówno rozważania teoretyczne, jak i refleksje płynące z analizy studiów przypadku z zakresu wystawiennictwa, turystyki, edukacji czy animacji społecznej.

Ważnym punktem seminarium będzie dyskusja „Dlaczego herstoria jest nam potrzebna właśnie dziś?”. Do podzielania się swoimi doświadczeniami zaproszeni zostali: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Agnieszka Jankowiak-Maik, Marta Mazurek i prof. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk. Dyskusja ma na celu pokazanie różnorodnych perspektyw i ścieżek prowadzących do odkrywania przeszłości kobiet oraz różnorodnych form działalności w tym obszarze – nie tylko w roli strażniczek historii kobiet, ale także liderek i kreatorek teraźniejszości.

W ostatniej części spotkania poznamy dobre praktyki uprawiania herstorii w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych. Uczestnicy seminarium opiszą między innymi takie projekty jak: „Metropolitanka” (Instytut Kultury Miejskie w Gdańsku/Stowarzyszenie Arteria), „Bydgoskie Kobiety” (Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy), „Szkoła dziedzictwa. Ona” (Poznańskie Centrum Dziedzictwa) czy działalność grupy rekonstrukcji herstorycznej „Bloomerki".

Więcej informacji znajdziesz na stronie Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.

Partnerem wydarzenia jest Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy!