Data publikacji w serwisie:

Spotkanie szóstki Laureatów projektu "Szkoła orłów"

W piątek 15 stycznia br. odbyło się spotkanie Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia UAM prof. dr hab. Joanny Wójcik z szóstką Laureatów projektu „Szkoła orłów”, którego celem jest stworzenie ścieżki edukacyjnej dla wybitnie uzdolnionych studentów poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Laureaci ,,Szkoły orłów" już w trakcie I roku swoich studiów w semestrze letnim 2018/2019 rozpoczęli współpracę z trzema nauczycielami akademickimi, by w ostatnich dwóch semestrach kontynuować ją z jednym wybranym Tutorem. Podczas spotkania studenci przedstawili sprawozdania z postępów w realizacji projektów, których rezultatem będzie przygotowanie artykułu naukowego. W wydarzeniu wzięli udział także Tutorzy, wspierający naukowo młodych badaczy w ostatnim roku trwania projektu.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Kamila Malinowska oraz prof. UAM dr hab. Joanna Cymbrykiewicz z Wydziału Neofilologii.
  Obszar badań Laureatki – współczesne tendencje w duńskiej literaturze o dzieciństwie; zmiany w literackim obrazowaniu dzieciństwa przez duńskich autorów (od lat 90. XX w. do dzisiaj).

 • Natalia Marciniak oraz prof. UAM dr hab. Szymon Ossowski z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
  Obszar badań Laureatki: określenie różnic i podobieństw w sposobie spełniania funkcji informacyjnej przez media publiczne i komercyjne oraz analiza wpływu polityki na treści przez nie przekazywane; analiza medioznawcza oraz politologiczna  (sposoby relacjonowania wydarzeń o charakterze przełomowym od kwietnia 2019 do dzisiaj).

 • Przemysław Wąsik oraz prof. UAM dr hab. Wojciech Otto z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
  Obszar badań Laureata: wizerunek czarnoskórych bohaterów w polskim kinie popularnym; sposoby portretowania osób czarnoskórych przez polskich twórców (analiza wybranych dzieł polskiej kinematografii).

 • Malwina Lirka oraz prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz z Wydziału Nauk o Sztuce.
  Obszar badań Laureatki: pozainstytucjonalne formy wystawiennicze w Polsce w ostatnich 5 latach; stworzenie ogólnego modelu funkcjonowania i charakterystyki praktyk pozainstytucjonalnych aktualnego polskiego pola sztuki z naciskiem na wpływ internetu, w tym social mediów oraz galerii funkcjonujących w sieci.

 • Marianna Kowal oraz prof. dr hab. Ryszard Wieczorek z Wydziału Nauk o Sztuce.
  Obszar badań Laureatki: francuska muzyka lutniowa – badanie rękopisu XVIII-wiecznej tabulatury lutniowej o sygnaturze Ms. 7034 ze zbiorów Biblioteki UAM, m.in. szczegółowy opis manuskryptu, badania dotyczące form i gatunków reprezentowanych w rękopisie.

 • Sofya Chashchina oraz prof. UAM dr hab. Joanna Haberko z Wydziału Prawa i Administracji.
  Obszar badań Laureatki: pozycja Rzecznika Finansowego i znaczenie jego kompetencji w kontekście ochrony klientów na rynku usług finansowych oraz analiza nadchodzących zmian prawnych mających na celu przekazanie kompetencji Rzecznika w gestię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Projekt „Szkoła orłów” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz współfinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego.