Data publikacji w serwisie:

SSLLT wśród 20 najlepszych czasopism językoznawczych na świecie

Według raportu JCR (Web of Science), czasopismo Studies in Second Language Learning and Teaching, wydawane na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, znalazło się pośród 20 najlepszych czasopism w dyscyplinie językoznawstwo na świecie (18/193), a jego współczynnik wpływu (IF) ustalono na 3,036 (Q1).

To bez wątpienią ogromny sukces, biorąc pod uwagę fakt, że SSLLT zaczęło się ukazywać niewiele ponad 10 lat temu, a konkurować musiało z czasopismami, które mogą się poszczycić kilkudziesięcioletnią historią, wydawanymi przez największych potentatów (Cambridge University Press, Oxford University Press, Elsevier).

Warto nadmienić, że SSLLT odnotowało też ogromny awans w prestiżowej bazie Scopus, gdzie zajmuje 56 lokatę pośród 879 czasopism indeksowanych w kategorii język i językoznawstwo (93 centyl), a jego CiteScore za 2021 rok wynosi 3.2.

Założycielem i redaktorem naczelnym SSLLT jest prof. dr hab. Mirosław Pawlak, kierownik Zakładu Filologii Angielskiej WP-A w Kaliszu.

Serdecznie gratulujemy!