Data publikacji w serwisie:

Stanowisko KRASP w sprawie wolności akademickich

W nawiązaniu do propozycji wprowadzenia w szkolnictwie wyższym tzw. pakietu wolnościowego, Zgromadzenie Plenarne KRASP na ostatnim posiedzeniu przedstawiło następujące stanowisko w sprawie wolności akademickich wraz z jego uzasadnieniem.