Data publikacji w serwisie:

Strategia UAM 2020-2030

Dobiegły końca prace nad projektem Strategii UAM na lata 2020-2030. Przedstawiamy projekt przygotowany przez 60-osobowy zespół, w którym reprezentowane były wszystkie wydziały i jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wszystkie grupy pracowników, a także studenci i doktoranci.

Strategia wyznacza kierunek rozwoju UAM. Dokument ten stanowi kontynuację poprzedniego, obejmującego lata 2009-2019 oraz dopełnienie i rozwinięcie ramowej Strategii przyjętej przez Senat 28 września 2020 roku.

Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności, kształci na najwyższym poziomie i jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego regionu, kraju, Europy i świata.

Jak podkreśla rektorka UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, strategia jest mapą wskazującą najważniejsze kierunki rozwoju UAM, wyznaczającą drogę, którą będziemy wspólnie pokonywać, aby jak najskuteczniej osiągać kolejne cele, budując pozycję uczelni w kraju i na świecie. - Tworzymy ją wszyscy, a zatem każdy i każda z nas powinien mieć wpływ na jej kształt. Dlatego postanowiliśmy strategię tworzyć razem – najpierw dzięki Państwa przedstawicielom, teraz poddając jej założenia pod dyskusję. Zapraszamy do zgłaszania uwag, stawiania pytań, szeroko pojętej dyskusji nad projektem, który dotyczy każdego z nas, wyznaczając drogi rozwoju UAM - zachęca rektor Bogumiła Kaniewska.

Konsultacje nad dokumentem potrwają do 22 kwietnia. Każdy pracownik UAM może zgłosić do niego swoje uwagi poprzez specjalnie przygotowany formularz w intranecie UAM lub wysyłając pod adresem strategia@amu.edu.pl Senat UAM zajmie się dokumentem na początku maja po jego zaopiniowaniu przez Radę Uczelni.