Data publikacji w serwisie:

„Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” – rusza nowy konkurs Fundacji UAM dla pracowników uczelni

Rusza nowy konkurs Fundacji UAM pod patronatem prof. dr hab. Bogdana Marcińca. „Stawiamy na komercjalizację badań naukowych. Tym razem wesprzemy naukowców z dyscypliny nauk chemicznych i inżynierii materiałowej w prowadzeniu prac przedwdrożeniowych opracowanych przez nich technologii oraz komercjalizacji tych technologii” – piszą organizatorzy.

Konkurs Fundacji UAM „Synergia Nauki i Innowacyjnej Gospodarki” pod patronatem prof. Bogdana Marcińca skierowany jest do pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadających stopień naukowy co najmniej doktora, specjalizujących się w chemii materiałowej (materiały i biomateriały). Warunkiem udziału w konkursie jest prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym, osiągnięcie pozytywnych wyników tych badań i wykazanie gotowości technologicznej (TRL) na poziomie co najmniej 4,5.

W I etapie konkursu wyłoniony zostanie jeden uczestnik, który otrzyma voucher o wartości 50 000 zł na dopracowanie technologii w laboratoriach Centrum Zaawansowanych Technologii Chemicznych, na usługi doradcze Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego czy zakup materiałów potrzebnych do badań. Następnie, uczestnik będzie miał 3 lata na skomercjalizowanie technologii, np. w formule spółki spin-off. Efekty komercjalizacji oceni Kapituła, która w przypadku sukcesu mierzonego m.in. wysokością osiągniętych z komercjalizacji przychodów może przyznać nagrodę w wysokości 50 000 zł.

Konkurs finansowany jest ze środków Funduszu Chemii Krzemoorganicznej ustanowionego przez wybitnego Chemika, Rektora UAM w latach 1988-1990 i wieloletniego Prezesa Zarządu Fundacji UAM prof. dr. hab. Bogdana Marcińca.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fuam.pl i wysłać go do 10 października 2022 r. na adres: synergia@ppnt.poznan.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października.

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji UAM.

Więcej informacji: https://fuam.pl/pl/rusza-nowy-konkurs-fuam-synergia-nauki-i-innowacyjnej-gospodarki