Data publikacji w serwisie:

Szkolenie dla kadry kierowniczej „Praca z osobami z różnymi niepełnosprawnościami”

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza kierowników jednostek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do udziału w szkoleniu: „Praca z osobami z różnymi niepełnosprawnościami – jak dbać o dostępność i przyjazną komunikację?”.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?
 • kierownicy obiektów UAM
 • kierownicy jednostek administracji centralnej, w tym władze szczebla kanclerskiego, dyrektorzy centrów oraz biur
 • kierownicy jednostek administracji na wydziałach UAM
 • dziekani/ prodziekani oraz dyrektorzy dydaktycznych jednostek zamiejscowych
 • kierownicy jednostek ogólnouniwersyteckich
Cel szkolenia
 • Zapoznanie z głównymi aspektami prawnymi w kontekście funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelni;
 • Zapoznanie z dobrymi praktykami w komunikacji z osobami o różnych potrzebach
 • Zapoznanie z kluczowymi elementami dostępności architektonicznej, inf.-kom. i cyfrowej, które będą możliwe do wdrożenia w jednostkach UAM
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności pomocnych w efektywnym obsługiwaniu studentów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi uwarunkowanymi zaburzeniami psychicznymi i poznawczymi
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności dotyczących adekwatnego i efektywnego reagowania w sytuacjach różnych trudnych zachowań studentów
Ramowy program szkolenia
 1. Obowiązki uczelni w zakresie dostępności - Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Ustawa o dostępności cyfrowej stron www i aplikacji mobilnych
 2. Podstawowe zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i ruchu
 3. Dostępność cyfrowa dokumentów i treści zamieszczanych na stronach www
 4. Zasady komunikacji z osobami w kryzysie psychicznym
 5. Zasady postępowania z sytuacjach kryzysowych z udziałem osób w kryzysie psychicznym
Forma szkolenia

Szkolenie będzie prowadzone w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Będzie miało charakter warsztatowo-wykładowy. Każde ze szkoleń składa się z dwóch 3-godzinnych spotkań. Grupy liczą 15 osób. Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy MS Teams.

Termin szkolenia
 • Grupa 1: 20.10.2021, 27.10.2021 g. 12:00-15:15
 • Grupa 2: 21.10.2021, 28.10.2021 g. 12:00-15:15
 • Grupa 3: 17.11.2021, 24.11.2021 g. 12:00-15:15
 • Grupa 4: 18.11.2021, 25.11.2021 g. 12:00-15:15
Zgłoszenia

Zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/1CrvC1YTQ6

Ilość miejsc w grupach ograniczona do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący

Prowadzącymi szkolenia są:
mgr Anna Rutz – Pełnomocniczka Rektora UAM ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
mgr Szymon Hejmanowski – Psychologiczny konsultant ds. trudności w procesie studiowania


Warsztaty realizowane są w ramach projektu POWR.03.05.00-00-A095/19 „Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku” z funduszy europejskich POWER.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z:

Dominika Hoft
Młodsza specjalistka ds. osób z niepełnosprawnościami
dominika.hoft@amu.edu.pl
tel. 61 829 1210