Data publikacji w serwisie:

Troje naukowców z UAM zdobyło granty w konkursie MINIATURA

Troje badaczy z UAM otrzymało dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Naukowcy mogli się ubiegać się o środki na badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne.

NCN opublikowało pierwszą listę rankingową. Wśród laureatów znaleźli się pracownicy naukowi UAM:

  • dr Emilia Bogacka, projekt pt. „Uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa kobiet jako użytkowniczek komunikacji publicznej”, kwota finansowania: 18 832 PLN,
  • dr hab. Jakub Kępiński, projekt pt. „Kumulacja ochrony utworów sztuki użytkowej i wzorów przemysłowych w prawie amerykańskim”, kwota finansowania: 19 624 PLN,
  • dr Mariusz Baranowski, projekt pt. „Dobrobyt społeczny w świetle analizy modelowania tematycznego: badanie wstępne”, kwota finansowania: 20 130 PLN.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. Nabór wniosków w konkursie jest prowadzony w trybie ciągłym i potrwa do 30 września 2021 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Laureatom serdecznie gratulujemy!