Data publikacji w serwisie:

UAM solidarny z Białorusią

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców. W inicjatywie tej udział bierze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

NAWA wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół  Polskich będzie realizowała na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami”.

W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

Lista pozostałych uczelni biorących udział w inicjatywie "Solidarni z Białorusią" oraz zasady koordynacji akcji dostępne są na stronie KRASP.