Data publikacji w serwisie:

UAM w 1000 najlepszych uczelni świata. Ranking szanghajski 2022

Opublikowano wyniki Academic Ranking of World Universities (rankingu szanghajskiego). W światowej czołówce niezmiennie znajdują się Harvard University i Stanford University, na miejscu trzecim w tegorocznej edycji uplasował się Massachusetts Institute of Technology.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu utrzymał swoją pozycję i, tak jak w roku poprzednim, uplasował się w przedziale 901-1000. Spośród ponad 20000 szkół wyższych, do rankingu głównego przechodzi 2500 z nich, a jedynie 1000 z nich, czyli najlepsze 5% uniwersytetów na świecie, znajduje się w publikowanym Academic Ranking of World Univerisities.

W tym roku sklasyfikowanych zostało 11 uczelni z Polski.Czołowe miejsca zajęły: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski (401-500 na świecie) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (601-700 na świecie).

W stosunku do roku ubiegłego UAM odnotował wzrost (o 0.3 pkt.) we wskaźnikach oceniających publikacje w Nature i Science oraz aktywność pracowników (per capita performance). Wskaźnik oceniający prace indeksowane w Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index bazy Web of Science uzyskał o 0.3 pkt. mniej niż w roku ubiegłym.

Ranking szanghajski ocenia uczelnie wyższe, wykorzystując dane o laureatach nagrody Nobla i medalu Fieldsa, najwyżej cytowanych pracach, artykułach opublikowanych w Nature i Science oraz dane z baz Science Citation Index‐Expanded i Social Science Citation Index (Clarivate Analytics).

Link do całego zestawienia: https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

Link do metodologii rankingu: https://www.shanghairanking.com/methodology/arwu/2022

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497