Data publikacji w serwisie:

UAM w Global Ranking of Academic Subjects 2023

Opublikowano wyniki Global Ranking of Academic Subjects 2023. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu został sklasyfikowany w aż sześciu dziedzinach. To istotna zmiana w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia, w którym wyróżniono tylko dwie.

W tegorocznym rankingu UAM został sklasyfikowany w dwóch obszarach:

Natural Science, w następujących dziedzinach:

 • Atmospheric Science: 301-400
 • Ecology: 201-300
 • Geography: 201-300
 • Mathematics: pozycja 301-400

oraz Social Sciences, w dziedzinach:

 • Communicaton: 201-300
 • Education: 301-400.

W pięciu z sześciu sklasyfikowanych dziedzinach UAM zajął pierwszą pozycję w kraju, za wyjątkiem dziedziny Mathematics (4-5 pozycja).

Zestawienie klasyfikuje uczelnie, oceniając je w obrębie 54 dziedzin ujętych w obszarach: Natural Sciences, Engineering, Life Sciences, Medical Sciences i Social Sciences. Pod uwagę branych jest 5 wskaźników:

 1. Q1: Liczba artykułów opublikowanych przez instytucję w czasopismach z pierwszego kwartyla.
 2. CNCI: Średni znormalizowany wskaźnik wpływu dla kategorii. Stosunek cytowań do średniej cytowań artykułów w tej samej kategorii, w określonym czasie i dla tego samego typu publikacji.
 3. IC: Stosunek liczby publikacji, które powstały w ramach współpracy autorów z co najmniej dwóch różnych krajów do łącznej liczby publikacji w danej dziedzinie dla instytucji.
 4. TOP: Liczba artykułów opublikowanych w czołowych czasopismach danej dziedziny.
 5. AWARD: Łączna liczba pracowników instytucji, która zdobyła znaczącą nagrodę w danej dziedzinie.

Ranking GRAS dostępny jest na stronie: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2023.