Data publikacji w serwisie:

UAM wśród uczelni z największą liczbą publikacji naukowych

UAM znalazł się wśród trzech instytucji, które w latach 2017–2021 zgłaszały najwięcej publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej.

Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) przygotował cztery raporty interaktywne, prezentujące trendy dotyczące polskich publikacji naukowych. Raporty OPI bazują na danych zarejestrowanych w Polskiej Bibliografii Naukowej w latach 2017–2021, a więc w okresie objętym ostatnią ewaluacją działalności naukowej. Według nich, trzy instytucje zgłaszały najwięcej publikacji do PBN. Były to uczelnie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje o publikacjach polskich naukowców, dorobku publikacyjnym jednostek naukowych oraz o czasopismach polskich i zagranicznych.

Udostępnione raporty OPI dotyczą wszystkich rodzajów publikacji jakie zgłaszane są do PBN, tj.: artykułów, materiałów pokonferencyjnych, monografii, monografii pod redakcją oraz pojedynczych rozdziałów w monografii pod redakcją.

Więcej informacji o raportach na stronie internetowej OPI: Najnowsze trendy w publikacjach naukowych – nowe raporty na portalu RAD-on