Data publikacji w serwisie:

UAM z dofinansowaniem w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki III edycji konkursu programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. UAM otrzyma ponad 1,4 mln złotych na realizację pięciu projektów.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zgłoszenie projektu, którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy, nie obejmuje działań finansowanych z innych środków pochodzących z budżetu państwa oraz którego koszty pośrednie nie przekraczają 10% kosztów bezpośrednich realizacji projektu.

W ramach modułu „Popularyzacja nauki i promocja sportu” dofinansowanie otrzymały cztery projekty z UAM:

  • Archeologia (do)Poznania. Spojrzenie na zaginione życie miasta od X do początków XX w. – 89 925,00 zł
  • Różne oblicza geografii – 112 920,00 zł
  • Poznański Festiwal Nauki i Sztuki – 553 801,00 zł
  • EPiC - Edukacja, Popularyzacja i Chemia – 422 312,00 zł

W ramach modułu „Wsparcie dla bibliotek naukowych” dofinansowanie otrzymał projekt „Digitalizacja i udostępnienie online kolekcji inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” – 223 044,80 zł.

Pełna lista wniosków zakwalifikowanych do finansowania znajduje się stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/spoleczna-odpowiedzialnosc-nauki--ponad-47-mln-zl-na-dofinansowanie-228-projektow