Data publikacji w serwisie:

UAM z Kartą Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu po raz kolejny otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego - ERASMUS CHARTER FORHIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE). Dokument określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+.

Posiadanie karty ECHE jest warunkiem, jaki muszą spełnić wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego z państw biorących udział w programie, które pragną uczestniczyć w realizowanych w ramach programu projektach z zakresu mobilności edukacyjnej osób lub polegających na współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

Dokument dotyczy nie tylko ‘tradycyjnej’ mobilności studentów i pracowników, ale także działań takich jak Uniwersytet Europejski, projekty ‘Partnerstw Strategicznych’ (Strategic Partneship), 'Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym’ (Capacity Building), Jean Monnet Action i wielu innych.

Karta jest potwierdzeniem, że UAM spełnia warunki jakościowe uczestnictwa w programie. Certyfikat jest przyznawany na cały okres budżetowania Unii Europejskiej - obecna perspektywa to lata 2021-2027.

Zobacz informację o przyznaniu Karty (plik .pdf)