Data publikacji w serwisie:

Uczelnia Badawcza - odwiedź nową stronę

Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma nową stronę internetową. Serdecznie zapraszamy do korzystania z niej.

Na stronie znajdują się informacje o programie realizowanym przez UAM, ale przede wszystkim wykaz konkursów i możliwych dofinansowań.

Warto przypomnieć,  że status uczelni badawczych  otrzymało tylko 10 uczelni w kraju. Każda z nich była oceniana przez 15. ekspertów. W ich gronie znaleźli się byli rektorzy, prezydenci, prorektorzy czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetów w Aarhus, Getyndze, Amsterdamie, Manchesterze czy Southampton. Członkami zespołu oceniającego byli również wybitni badacze, cieszący się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program, który pomaga uczelniom przygotować się do skutecznej konkurencji z  ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Projekt jest realizowany w latach 2020-2026, w tym okresie UAM otrzyma subwencję zwiększoną o 10% środków przyznanych na rok 2019, czyli 49,9 mln zł rocznie.

Uznanie badań naukowych za kluczową misję UAM jako uczelni badawczej istotnie wpłynie na silniejsze połączenie badań z kształceniem studentów (research based learning), szczególnie na studiach II stopnia. Wpłynie także na jakość badań naukowych prowadzonych przez doktorantów, a tym samym na jakość przygotowywanych rozpraw doktorskich i w konsekwencji – na jakość przyszłej kadry naukowej.

UAM stawia sobie za główny cel wspierać i rozwijać przede wszystkim badania na najwyższym poziomie, które wywierają wpływ na rozwój światowej nauki. Zarówno poziom prowadzonych badań, jak i ich wpływ na światową naukę będą mierzone standardowymi parametrami bibliometrycznymi wymuszanymi przez reguły konkursu, jak również oceną ekspercką.


Adres strony ID-UB: https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/