Data publikacji w serwisie:

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Ruszyła strona internetowa Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Na stronie www.uniauczelnigp.pl znaleźć można informacje m.in. na temat genezy, celów i zasad funkcjonowania Unii, jej członków, a także regulamin organizacyjny oraz ofertę dydaktyczną.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w związku z prowadzeniem kierunku studiów gospodarka przestrzenna na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (wcześniej jako Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych), od 2012 r. jest członkiem Unii Uczelni.  Należy do niej łącznie 20 polskich uczelni, a nasz Uniwersytet znajduje się wśród ośrodków, które współtworzą ją od momentu jej powołania.

W wyniku wyborów przeprowadzonych w lipcu 2020 roku ukonstytuowały się nowe władze Unii na kadencję w latach 2020-2024. W jej szeregach znaleźli się pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Przewodniczącym Zespołu Wykonawczego został prof. dr hab. Paweł Churski – Dziekan WGSEiGP, z kolei funkcję Sekretarza pełnił będzie dr inż. Bartosz Wojtyra. Ponadto, delegatem naszego Uniwersytetu w Zebraniu Przedstawicieli Unii jest dr Paweł Motek.

W rezultacie powyższych ustaleń siedziba Biura Unii została przeniesiona na Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i mieści się w Collegium Geographicum w pokoju 141.