Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet a wojna. II edycja cyklu debat „Areopag Uniwersytetów”

Rusza kolejna edycja „Areopagu Uniwersytetów” – cyklu debat, w których udział biorą przedstawiciele największych polskich uniwersytetów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

II edycja odbywać się będzie pod hasłem UNIWERSYTET A WOJNA. Organizatorami debat będą kolejno: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski.

Dobro i nadzieja, zło i lęk ludzi naszych czasów, szczególnie doświadczających wojny i gwałtu, bólu i tułaczki, są również dobrem i nadzieją, złem i lękiem wspólnot uniwersyteckich. I nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, doświadczanego i poznawanego, co nie odbijałoby się echem troski w ich salach wykładowych. Nagle świat zastygł; wcześniej Covid, teraz wojna rosyjsko-ukraińska zachwiały wiarą społeczeństw Zachodu w stabilność i rozwój. Człowiek XXI wieku jest zdumiewająco podobny do swoich przodków z wieku dwudziestego, piętnastego czy piątego. Wydarzenia wojenne pokazują jak rozwój technologiczny rozmija się z rozwojem moralnym, z wartościami demokracji, tolerancji i kultury życia wspólnego. Te fakty skłaniają do dwukierunkowej refleksji, kierowanej bądź krytycznie i z odwagą ku przeszłości, bądź też z nadzieją i niepokojem ku przyszłości. „Pomiędzy” tkwi uniwersytet i jako wspólnota wartości, której tradycja przywołuje ideę humanitas i jako instytucja społeczna, poddana naciskom i zmianom żyjącego społeczeństwa – piszą organizatorzy.

Pierwsza debata odbędzie się 24 czerwca o godz. 16.00 w siedzibie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W spotkaniu zatytułowanym „STARCIE WARTOŚCI? Aksjologiczne aspekty wojny” wezmą udział eksperci z takich dziedzin jak: filozofia, teologia, nauki humanistyczne, nauki o komunikacji.

Wydarzenie będzie transmitowane za pośrednictwem YouTube:

W spotkaniu wezmą udział eksperci:

 • prof. dr hab. Ewa Nowak (UAM)
 • dr hab. Hieronim Grala (UW)
 • dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ
 • prof. dr hab. Marek Melnyk (UWM)
 • ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (KUL)

Debatę poprowadzi dr hab. Robert Szwed (KUL).

Kolejne zaplanowane debaty w ramach II edycji cyklu to:

 • PRAWO DO PRZEMOCY? Prawne aspekty wojny
  Organizator: Uniwersytet Jagielloński
  Dyscypliny/ grupy nauk: prawo, nauki o bezpieczeństwie, politologia, nauki o komunikacji
 • UCHODŹCY: KOEGZYSTENCJA CZY ASYMILACJA? Społeczne aspekty wojny
  Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Dyscypliny/ grupy nauk: socjologia, psychologia, nauki o edukacji, nauki o komunikacji
 • ZARABIAĆ NA PRZEMOCY? Gospodarcze aspekty wojny
  Organizator: Uniwersytet Warszawski
  Dyscypliny/ grupy nauk: ekonomia i finanse, bankowość, nauki o komunikacji

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Zapraszamy do oglądania transmisji.