Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu członkiem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych.

Sieć Naukowa Analiz Geoprzestrzennych wchodzi w skład struktury Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (CENAGIS) działającym na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Zadaniem Rady Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych jest konsolidacja programu badawczego z zakresu geoinformacji w Polsce.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest partnerem Sieci Naukowej Analiz Geoprzestrzennych od 24 czerwca 2020 roku. Umowę o współpracy w ramach Sieci podpisały 24 jednostki naukowo-badawcze środowiska akademickiego zajmujące się szeroko rozumianą informacją geograficzną w Polsce, zainteresowane wspólną koordynacją badań naukowych w zakresie obszaru badawczego „nauki geoinformacyjne”/”nauki o geoinformacji” (GIScience).

Celami Sieci są:

  • wspólne planowanie i realizowanie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w obszarze analiz geoprzestrzennych w celu poszerzenia dotychczasowego ich zakresu oraz osiągnięcia wyższego ich poziomu pod względem jakości, ilości i stopnia zaawansowania,
  • tworzenie, rozwój i eksploatacja środków służących realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie analiz geoprzestrzennych,
  • efektywne wykorzystanie posiadanej infrastruktury badawczej,
  • prowadzenie prac koncepcyjnych nad komercjalizacją uzyskanych rezultatów badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych
  • ułatwienie uzyskania i absorpcji środków finansowych przeznaczonych na realizację programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadań finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym podmiotów komercyjnych.

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych to zaawansowana, unikalna na skalę krajową i europejską infrastruktura informatyczna (cyberinfrastruktura), pozwalająca na prowadzenie analiz geoprzestrzennych (w tym spatial big data, spatial data mining, artificial intelligence) oraz przetwarzania obrazów satelitarnych. Projektowana infrastruktura umożliwia wykonywanie analiz w oparciu o wielkie dane geoprzestrzenne. Analizy przestrzenne dużych obszarów, w tym całego kraju otwierają zupełnie nowe możliwości poznawcze i praktyczne w zakresie badań geograficznych. Podstawową ideą prowadzonych i planowanych analiz geoprzestrzennych w oparciu o infrastrukturę CENAGIS jest wypracowywanie nowych modeli i algorytmów, które mogą być wykorzystywane nie tylko w badaniach naukowych, ale również w praktyce, w administracji samorządowej i państwowej, w przemyśle czy usługach.