Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Zaangażowany 2021

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uczelnia zaangażowana w rozwój społeczeństwa. W najnowszej publikacji Uniwersytet Zaangażowany opisane zostały badania, projekty i inicjatywy podjęte w 2021 roku.

Naukowcy pracownicy i studenci UAM podejmują nieustanny wysiłek, by ich działania służyły społeczeństwu. Także w tych nadzwyczajnych warunkach spowodowanych epidemią, stali na straży tych wartości. UAM  stawia sobie za cel zrównoważony rozwój i szuka rozwiązań oraz odpowiedzi na pytania, które będę zadawać sobie przyszłe pokolenia.

Uniwersytet Zaangażowany to publikacja, w której prezentujemy najciekawsze badania naukowe, inicjatywy i działania na rzecz rozwoju społeczeństwa.

Zapraszamy do lektury