Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet Zaangażowany 2023

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną edycją raportu „Uniwersytet Zaangażowany 2023”. Prezentujemy w nim inicjatywy i działania naszej społeczności, będące odpowiedzią na kluczowe współczesne wyzwania.

Raport ukazuje, jak UAM wraz z partnerami współkształtuje otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze miasta, regionu, kraju, jak wdrażamy zasady społecznej odpowiedzialności nauki. Jesteśmy bowiem wspólnotą działającą na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju, kształtującą szacunek do Ziemi, wszelkiego życia i człowieka w oparciu o wiedzę naukową.

W raporcie ujęto część inicjatyw podejmowanych na UAM pod szyldem uczelni zaangażowanej – autorzy mają nadzieję, że podane przykłady posłużą jako inspiracja i zachęta do kolejnych projektów, nowych partnerstw i współpracy.

Miłej lektury!

Pobierz raport „Uniwersytet Zaangażowany 2023” (.pdf)