Data publikacji w serwisie:

Uniwersytety Europejskie - Polskie Doświadczenia i Perspektywy

Poznaj uniwersytety przyszłości. Dowiedz się w jaki sposób polskie uczelnie angażują się w pracę na rzecz edukacyjnej rewolucji Europy. Zapraszamy 18 grudnia do udziału w konferencji UNIWERSYTETY EUROPEJSKIE. POLSKIE DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu członek konsorcjum EPICUR i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Federacje Uniwersytetów Europejskich zmieniają edukacyjna rzeczywistość, opracowują innowacyjne rozwiązania. Stawiają sobie za cel wykształcenie młodego pokolenia Europejczyków gotowego sprostać wyzwaniom zmieniającego się świata. W Europie w ciągu trzech lat stworzono ponad czterdzieści federacji pracujących na rzecz zmian w edukacji wyższej.

Jedenaście Polskich uczelni należy do jedenastu konsorcjów zaangażowanych w budowanie programu Uniwersytetów Europejskich. Celem spotkania jest prezentacja dokonań, wymiana doświadczeń i wypracowanie konstruktywnych rozwiązań na poziomie ogólnopolskim i ministerialnym w celu budowania nowoczesnej edukacji w Europie.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby zainteresowane nowymi europejskimi trendami w edukacji wyższej.

Część otwarta dla publiczności będzie transmitowana na kanale Uniwersytetu. im Adama Mickiewicza w Poznaniu 18 grudnia od 9:00 do 11:00

https://youtu.be/T24OHA8Y2Z8

Spotkania warsztatowe grup roboczych odbędą się na platformie TEAMS od 11:15 do 13:30. Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem: epicur@amu.edu.pl.

PROGRAM KONFERENCJI

9.00 Powitanie przez prof. Bogumiłę Kaniewską, Rektor Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

9.10 Sesja Plenarna

9.10 - 9.30  Prof. Marcin Pałys „Uniwersytet europejski odpowiedzią na wyzwania dla szkolnictwa wyższego w Europie”

9.30 - 9.50 Prof. Teofil Jesionowski oraz prof. Paweł Śniatała „Doświadczenia lidera konsorcjum. Politechnika Poznańska w drodze do sukcesu”

9.50 - 10.10 Dyrektor Iwona Matuszczak-Szulc „W sieci powiązań. Współpraca miasta i uniwersytetu europejskiego”

10.11 - 10.30 Prof. Bogumiła Kaniewska „W stronę przyszłości - uniwersytety europejskie”

10.30 - 11.00 Podsumowanie

11.00-11.15 Przerwa

11.15 .- 12.45  PANELE TEMATYCZNE

Panel I: Instytucjonalne funkcjonowanie polskiej uczelni w unijnym projekcie Uniwersytetów Europejskich (moderator prof. Bogusław Mróz)

Wystąpienie wprowadzające wygłoszone przez dr Annę Budzanowską (Podsekretarz Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz Dyrektora dr. Andrzeja Kurkiewicza (Departament Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Panel II: Relacje konsorcjów uniwersytetów europejskich z otoczeniem miasta (moderator prof. Paweł Churski)

Panel III: Polscy studenci w ramach uniwersytetów europejskich (moderator Marcin Witkowski)

12.45-13.15 Podsumowanie paneli przed moderatorów (3 wystąpienia po 10 minut)

13.15-13.30 Zamknięcie konferencji.

Dane techniczne o możliwości uczestnictwa zdalnego w konferencji przekazane będę w następnym komunikacie.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem: epicur@amu.edu.pl