Data publikacji w serwisie:

W rezydencji Teodoryka Wielkiego w Novae

31 lipca zakończono kolejny, 54. sezon naukowo-badawczy Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Ekspedycji Archeologicznej UAM „Novae” na terenie rzymskiego obozu legionowego i wczesnobizantyjskiego miasta Novae, w prowincji Moesia Inferior w Bułgarii. Tegoroczny sezon badawczy rozpoczęto 28 czerwca i trwał pięć tygodni. Zespołem naukowo-badawczym kierowała prof. UAM Elena Klenina z Wydziału Historii UAM.

Wcześniej, w trakcie badań prowadzonych w latach 2003-2011 przez ekspedycję „Novae” na terenie antycznego miasta, zakończono opracowywanie historii i architektury wczesnochrześcijańskiego kompleksu biskupiego (IV-VI w.) oraz rzymskiej wielkiej łaźni legionowej (II-IV w.).

W kwartale zabudowy miejskiej, na którym znajdują się pozostałości wymienionych kompleksów zabudowy obozu legionowego i miasta, w wyniku przeprowadzonych prac studyjnych wydzielony został zespół pomieszczeń odbiegający od dotychczas odkrywanych zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i rozplanowania. Według naukowców z UAM analiza wydarzeń historycznych oraz dotychczasowych danych archeologicznych skłania do postawienia hipotezy, iż mamy tutaj do czynienia z rezydencją przeznaczoną dla osoby wysokiej rangi, prawdopodobnie króla Gotów, Teodoryka Wielkiego. Głównym zagadnieniem tegorocznej kampanii badawczej było potwierdzenie tej hipotezy poprzez pełniejsze odkrycie pozostałości samej rezydencji, która znajduje się w Novae, bezpośrednio przy via principalis, najważniejszej ulicy na osi wschód – zachód.

Czytaj dalej na Uniwersyteckie.pl: W rezydencji Teodoryka Wielkiego w Novae