Data publikacji w serwisie:

Wakacyjny numer miesięcznika Życie Uniwersyteckie jest już dostępny

Wakacyjny numer miesięcznika Życie Uniwersyteckie jest dostępny już od od poniedziałku 28 czerwca.

Na łamach miesięcznika Życie Uniwersyteckie polecamy esej prawnika prof. Zdzisława Kędzi na temat przyszłości rzecznika praw obywatelskich w Polsce, a także wywiad z prof. UAM Jackiem Gulińskim, kończącym kadencję dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz prezesem Fundacji UAM.

Jest również tekst o sześciu chemikach z UAM, którzy otrzymali status profesora wizytującego na chińskiej uczelni w Lanzhou. Naukowcy z UAM będą kształcić chińskich doktorantów oraz rozmowa z historykiem dr Maciejem Kościuszko, laureatem Nagrody Miasta Poznania, który z morza raportów i złych wspomnień wyłonił obraz Wielkopolski wyzwalanej przez Armię Czerwoną.

  • Prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki od roku bada, w jaki sposób dorośli radzą sobie psychicznie z pandemią. Wstępne wyniki wskazują, że konstruktywne metody przeważają nad szkodliwymi.
  • Jak powinna wyglądać perfekcyjna infografika? O tym mówi dr Mateusz Leszkowicz z Wydziału Studiów Edukacyjnych.
  • Czym jest kolor strukturalny? Zagadnienie to fascynuje dr Victorię Hwang z Uniwersytetu Harvarda, która dała wykład online dla UAM.
  • Tajemnice torfowisk i ukrytej w nich historii odkrywa doktorant Sambor Czerwiński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.
  • Nie wolno zostawiać miast samym sobie - postuluje dr Emilia Jaroszewska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, badaczka, która za monografię o zjawisku kurczenia się miast dostała nagrodę Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
  • Prof. UAM Łukasz Różycki z Wydziału Historii napisał książkę o emocjach towarzyszących żołnierzom i dowódcom armii cesarstwa wschodniorzymskiego, o wydanie której biły się dwa wydawnictwa.

Są także rozmowy z laureatkami Studenckich Nobli - Antoniną Tosiek z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej i Julią Orłowską z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Pobierz wydanie

Po więcej zapraszamy na na stronę miesięcznika Życie Uniwersyteckie - Uniwersyteckie.pl!