Data publikacji w serwisie:

Wakacyjny numer Życia Uniwersyteckiego

Ukazał się wakacyjny numer „Życia Uniwersyteckiego”. Można go już pobrać ze strony internetowej Uniwersyteckie.pl.

W numerze lipcowo-sierpniowym piszemy o nadaniu doktoratu honoris causa przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzejowi Legockiemu, absolwentowi naszej uczelni, wybitnemu biochemikowi o uznanej renomie, reformatorowi i organizatorowi polskiej nauki.

– Udział w projekcie AI Tech niewątpliwie potwierdza to, że jesteśmy liderem kształcenia w obszarze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa w Polsce – przekonuje prof. UAM Jacek Marciniak. Z naukowcem rozmawiamy o realizacji projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych na uniwersytecie.

Tym razem dużo miejsca oddaliśmy młodym. Rozmawiamy z biologami dr Mają Szymańską-Lejman i Wojciechem Dzięgielewskim, jedynymi badaczami z UAM, którzy otrzymali w tym roku stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wybitni młodzi naukowcy z Laboratorium Biologii Genomu prowadzą nowatorskie badania nad procesem mejozy oraz crossing-over u roślin i publikują w renomowanych czasopismach, jak „Nature Communications” i „PNAS”.

O swoich badaniach opowiedzieli nam również laureaci i laureatki programu „Perły Nauki” – Natalia Konopińska, absolwentka Wydziału Biologii, Ewelina Lange, absolwentka Wydziału Fizyki, oraz Piotr Rozwalak, absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Profesor UAM Agnieszka Jelewska, dyrektorka Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Humanities/Art/Technology (HAT Center), podzieliła się z nami refleksjami na temat realizacji niestandardowych grantów. Jeden z nich dotyczył eksperymentalnych praktyk medialnych na rzecz ujawniania przemocy wobec ludzi i środowiska, kolejny wypracowania nowych metodologii dla humanistyki włączających do badań społeczność pozaakademicką.

Oczywiście to tylko wybrane artykuły, które składają się na nasz wakacyjny numer. Po więcej zapraszamy na stronę: www.uniwersyteckie.pl.

Zapraszamy także do lektury dodatku „UAM odpowiada studentom", w którym władze UAM wyjaśniają, dlaczego studenci nie mogą mieszkać w Jowicie, jak kształtują się ceny akademików i od czego zależą. Dodatek zawiera też dane liczbowe ilustrujące działania UAM między innymi w zakresie pomocy materialnej dla studentów, stypendiów, zapomóg.

Życie Uniwersyteckie nr 7-8/2023

Okładka ŻU. Na okładce prof. Andrzej Legocki w todze

Pobierz najnowszy numer