Data publikacji w serwisie:

Webinar "Climate change, epidemic, war as a crisis and risk"

Zapraszamy do udziału w webinarze pt. "Climate change, epidemic, war as a crisis and risk", który odbędzie się online 19 stycznia w godz. 17:00-18.30 za pośrednictwem platformy Zoom. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Transdziedzinowość: Niezależna Inicjatywa Akademicka”.

Spotkanie będzie przeprowadzone w języku angielskim. Obowiązuje rejestracja (link poniżej).

Mówcy:

  • prof. Arjen Boin (Uniwersytet w Lejdzie, Holandia)
  • prof. Zbigniew Kundzewicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Moderator: prof. Piotr Matczak (UAM)

Wypełnij formularz rejestracyjny i weź udział w webinarze!
Abstrakt

Pojęcie kryzysu wskazuje na napięcie, niebezpieczeństwo i przełom, który ma miejsce w ograniczonym czasie. W związku z tym radzenie sobie z kryzysem wymaga nie tylko znalezienia środków zaradczych, ale także zastosowania ich w sytuacji czasowych napięć. W odniesieniu do współczesnych zagrożeń środowiskowych raporty IPCC zdefiniowały użycie pojęcia ryzyka (jako kombinacji/iloczynu trzech parametrów: zagrożenia, narażenia, podatności) do opisu zagrożeń. Tymczasem pojęcie kryzysu, a zwłaszcza czasowego aspektu kryzysu, pozwala analizować różne tempa procesów społecznych i przyrodniczych. W tym kontekście można wskazać kryzysy w skali mikro, m.in. gwałtowne powodzie, gdzie kryzys (katastrofa) występuje, gdy proces hydrologiczny jest szybszy niż reakcja systemu społecznego, lub – w skali makro, np. kryzys klimatyczny, epidemia czy wojna, gdzie procesy zachodzą w perspektywie dziesięcioleci lub stuleci. Rodzi to pytanie, na ile koncepcje ryzyka i kryzysu są konkurencyjne lub komplementarne, a na ile są instrumentalne w łączeniu perspektywy nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych w celu lepszego zrozumienia świata.

Szczegółowe informacje na stronie Wydziału Socjologii