Data publikacji w serwisie:

WiSER –Women in Science and European Research

Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli i Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli zapraszają na wydarzenie WiSER - Women in Science and European Research.

Głównym celem WiSER jest zgromadzenie osób reprezentujących uniwersytety, instytuty badawcze i różne organizacje w celu omówienia możliwości i wyzwań we wdrażaniu polityki równości płci w środowisku akademickim i kulturze badawczej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na aktualne polityki i instrumenty UE. Pokazane zostaną także najlepsze praktyki sprzyjające zmianom instytucjonalnym w zakresie wzmacniania równości płci w europejskiej nauce i badaniach.

Na konferencji przemawiać będzie Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska.

Wydarzenie odbędzie się online 4. grudnia 2020 roku. Rozpoczęcie: godzina 8:45.

Więcej o wydarzeniu - program i rejestracja: https://wiser-polsca.pan.pl/