Data publikacji w serwisie:

Wizyta delegacji z Indonezji

10 listopada br. na UAM gościliśmy delegację z naszej uczelni partnerskiej w Indonezji – Universitas Brawijaya. Wizyta była dedykowana współpracy, która trwa od 2019 roku, a w szczególności wymianie akademickiej.

Z jednej strony epidemia Covid-19 uniemożliwiła wymianę międzynarodową, z drugiej zaś zmieniła podejście do procesu kształcenia oraz wymiany akademickiej w Indonezji. Został wprowadzony komponent "Independent Campus", który nie tylko umożliwia, ale wręcz zachęca studentów uczelni indonezyjskich do opuszczenia macierzystej uczelni na 3 semestry i spędzenia 1,5 roku na innych uczelniach, w tym za granicą.

Umowa bilateralna, podpisana 3 lata temu między UAM a Universitas Brawijaya, umożliwia taką właśnie wymianę w ramach uczestniczenia studentów zagranicznych w ofercie zajęć AMU-PIE.

Kolejnym ważnym aspektem współpracy będą szkoły letnie, umożliwiające studentom UAM poznanie Indonezji oraz jej języka, a studentom z Indonezji nie tylko poszerzenie wiedzy i światopoglądów, ale i zrealizowanie jednego z marzeń – zobaczenia śniegu na żywo.

Podczas wizyty UAM reprezentował Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Rafał Witkowski oraz dr Kostiantyn Mazur z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej.