Data publikacji w serwisie:

Współpraca WFPiK z Uniwersytetem Federalnym stanu Parana w Kurytybie

Rozwija się współpraca między Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej a Uniwersytetem Federalnym stanu Parana w Kurytybie (Brazylia). W lipcu br. dr Ewa Nowak-Pasterska z WFPiK przeprowadziła dla studentów tamtejszej polonistyki dwa kursy języka polskiego.

Kurs na poziomie A1 pt. Po co w języku polskim są biernik, narzędnik i dopełniacz? poświęcony był semantycznym funkcjom przypadków. Kurs na poziomie B1 pt. Mówimy po polsku o polskiej kulturze i języku miał na celu rozwinięcie kulturowo-językowych kompetencji uczestników,

Po zakończeniu kursów uczestnicy mogli dodatkowo wysłuchać wykładu pt. Polskie imiona i nazwiska – dawniej i współcześnie poświęconemu polskiej antroponimii. Był on dedykowany nie tylko studentom polonistyki, lecz także szerszej społeczności polonijnej w Kurytybie.

Przedsięwzięcie spotkało się z dużym zainteresowaniem Brazylijczyków i przyczyniło się do promocji tamtejszych studiów polonistycznych.

– Ogromnie się cieszę, że mogłam reprezentować naszą polonistykę w odległej Brazylii (choć na razie tylko zdalnie). Mam nadzieję, że to kolejny mały krok w kierunku umiędzynarodowienia i rozpoznawalności naszego Uniwersytetu i Wydziału na świecie – mówi dr Ewa Nowak-Pasterska.

Wykład dostępny jest na platformie Youtube. Zachęcamy do jego wysłuchania: