Data publikacji w serwisie:

Wydział Biologii partnerem międzynarodowego programu COST

Wydział Biologii UAM został partnerem Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST).

Na czele Komitetu Sterującego (Management Committee) reprezentującego Polskę stanęła prof. Grażyna Liczbińska z Wydziału Biologii UAM.

COST jest finansowanym przez Unię Europejską programem umożliwiającym naukowcom budowanie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza jej granicami. Program zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych oraz innych budujących sieć kontaktów działań związanych z szeroką gamą dziedzin. Dowiedz się więcej! Pobierz ulotkę informacyjną (.pdf)

Gratulujemy!

Fot. A. Wykrota