Data publikacji w serwisie:

Prof. Bogumiła Kaniewska nowym rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się wybory rektora na kadencję 2020-2024. Kolegium elektorów składające się z 210 przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM, poprzez głosowanie zdecydowało, że nowym rektorem zostanie prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska zawodowo związana jest z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Jako badacz specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest autorką blisko 100 prac naukowych - książek i artykułów. Jest także tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję. W latach 2012-2016 prof. Bogumiła Kaniewska pełniła funkcję dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, a od 2016 – prorektora UAM ds. studenckich.

Nowy rektor UAM rozpocznie urzędowanie 1 września 2020 roku.

O funkcję rektora UAM ubiegało się dwoje kandydatów:

  • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, literaturoznawczyni i polonistka, obecna prorektor ds. studenckich;
  • prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, fizyk, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM.

Więcej o kandydatach oraz ich programie można przeczytać w specjalnym numerze Życia Uniwersyteckiego.

Zobacz ogłoszenie wyników wyboru rektora UAM

Fot. Maciej Nowaczyk