Data publikacji w serwisie:

Wystawa planszowa „Dlaczego Mickiewicz, czyli o tym, jak Poeta został patronem Uniwersytetu”

7 maja br. o godz. 19.00 zapraszamy do westybulu Auli UAM na wystawę planszową pt. „Dlaczego Mickiewicz, czyli o tym, jak Poeta został patronem Uniwersytetu”.

Wystawa ukazywać będzie związki A. Mickiewicza z Wielkopolską, prowadzone tu badania nad jego twórczością, nadanie imienia Uniwersytetowi oraz sposoby kultywowania osoby Patrona.

Zobaczyć będzie można interesujące ilustracje pochodzące m.in. ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Ratusza – Muzeum Poznania, Archiwum „Kroniki Miasta Poznania”.