Data publikacji w serwisie:

Wystawa „Wiedeń post mortem”

„Wiedeń post mortem” to tytuł wystawy, którą do końca listopada można oglądać w siedzibie Ośrodka Kultury Austriackiej przy ul. Zwierzynieckiej 7. Wystawa autorstwa (tekst i zdjęcia) dr hab. Joanny Pypłacz z Biblioteki Jagiellońskiej UJ prezentuje wyjątkową i fascynującą, choć mało znaną stronę Wiednia.

Zwykło się mówić, że: „Gdyby Śmierć była człowiekiem, to na pewno byłaby Wiedeńczykiem”

Tanatologia po wiedeńsku – to studium ciekawostek związanych ze specyficznym podejściem wiedeńczyków do śmierci, obrządków żałobnych, cmentarzy, pochówków. Kiedy wejdzie się w ten temat głębiej, ma się wrażenie, że wręcz panował i nadal panuje tam swoisty kult śmierci.

Wiedeńczycy kochali pogrzeby – jeśli pogrzeb, to taki, aby długo o nim mówiono, jeśli nagrobek, to największy i najdroższy na jaki nas stać, jeśli żałoba, to z klasą i w najlepszym stylu. Śmierć w ujęciu wiedeńskim to piękno cmentarzy i wyrafinowanie nagrobków, to cały labirynt podziemnych krypt i katakumb. Wystawa prezentuje wyjątkową i fascynującą, choć do tej pory mało popularną stronę austriackiej stolicy.

Opracowanie merytoryczne i zdjęcia ©: dr hab. Joanna PypłaczOpracowanie merytoryczne: Katarzyna StarzyckaProjekt graficzny: Ewa Valde–Nowak

Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka w Poznaniu

Wystawa w języku polskim. Wstęp wolny

Data: 8-30.11.2021

Miejsce: Ośrodek Kultury Austriackiej UAM. ul. Zwierzyniecka 7

Zobacz plakat promujący wystawę

Zapraszamy!