Data publikacji w serwisie:

Zapraszamy na IV Laboratorium Kobiet UAM

W imieniu zespołu projektu "Gdy Nauka jest Kobietą" pod kierownictwem prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej zapraszamy na IV Laboratorium Kobiet UAM.

Tegoroczne seminarium poświęcone będzie karierom akademickim kobiet w naukach ścisłych. Przyczynkiem do dyskusji będą rezultaty projektu badawczego "When a Science is a Woman. Factors determining women's scientific careers in Poland and Ukraine”.

Badania zrealizowane zostały w ramach grantu Paris-Dauphine Foundation przez zespół z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza.

Seminarium odbędzie się 25 listopada br. w godzinach 9.30 – 15.00 w Sali Lubrańskiego, Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1.

Uprzejmie prosimy o rejestrację na wydarzenie pod linkiem: https://forms.office.com/r/tEXA57uCqpIV Laboratorium Kobiet 

25 listopada 2021 r. 9:30-14:45

Sala Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1

"When Science is a Woman. Factors determining women's scientific careers in Poland (AMU) and Ukraine (CHNU)” 

9.30 -10.00 Otwarcie Laboratorium  

Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska,

Prorektorka prof. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk

10.00 -10.30 Prezentacja projektu "When a Science is a Woman. Factors determining women's scientific careers in Poland (AMU) and Ukraine (CHNU)”  

prof. Grażyna Gajewska /UAM

10.30 -11.30 Prezentacja wyników badań ilościowych przeprowadzonych w UAM

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, dr Maciej Kokociński /UAM

11.30 -12.30 Prezentacja wyników badań przeprowadzonych w Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym w Ukrainie  

dr hab. prof. PUP Oksana Zabolotna, dr Liudmyla Zagoruiko / UERA

12.30 -13.00 Przerwa  

13.00 -13.30 Prezentacja wyników badań jakościowych przeprowadzonych w UAM

dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka Sobiech, mgr Katarzyna Wala / UAM

13.30 - 14.15 Wystąpienia przedstawicielek nauk ścisłych z UAM

prof. dr hab. Ewa Banachowicz, Pani Prodziekan Wydziału Fizyki

dr Edyta Juskowiak, Pani Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

14.15 -14.45 Dyskusja