Data publikacji w serwisie:

Zgłoś swoją propozycję kursu w Uniwersytecie Otwartym!

Już tylko do 8 listopada br. wykładowcy i pracownicy UAM mogą zgłaszać propozycje tematów zajęć na trymestr zimowy w Uniwersytecie Otwartym UAM. Nowa oferta zostanie przedstawiona na początku grudnia, a zajęcia w trymestrze zimowym rozpoczną się w drugiej połowie stycznia 2022.

Oferowane kursy zorganizowane są na wzór zajęć akademickich – wykłady, ćwiczenia, warsztaty i laboratoria, najczęściej w liczbie 15-30 godzin – dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia. Spotkania odbywają się w różnych terminach, z reguły raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy.

Prowadzący zajęcia otrzymają wynagrodzenie – stawki brutto dla wykładowców wynoszą odpowiednio: samodzielny pracownik naukowy – 110 zł, adiunkt (osoba z tytułem doktora) – 90 zł, pozostali pracownicy i doktoranci – 70 zł.

Do tej pory w propozycjach Uniwersytetu Otwartego znalazły się nie tylko kursy podwyższające kwalifikacje zawodowe takie jak kursy językowe, z prawa, psychologii, zarządzania, biznesu, ale też zajęcia dotyczące sztuki, architektury, historii, nauk ścisłych i biologii, a nawet kursy ogrodnicze i brydżowe, pisania scenariuszy i warsztaty teatralne, z historii filmu i z historii tańca, z historii polskiego jazzu, twórczości Boba Dylana. W projekcie uczestniczyło już blisko 500 wykładowców z UAM!

Jak zgłosić swoją propozycję kursu?

Oferty zgłaszać można za pośrednictwem wyznaczonego Pełnomocnika Wydziału lub bezpośrednio na adres internetowy Biura Uniwersytetu Otwartego: uo@amu.edu.pl. Ze względu na obecną sytuację w kraju, wykładowcy proszeni są o zaznaczenie w deklaracjach, na ile jest możliwe przeprowadzenie proponowanych zajęć w trybie kształcenia zdalnego.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy do nadsyłania propozycji!