Data publikacji w serwisie:

Zmarł Rektor Senior Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Edward Włodarczyk

Z  żalem zawiadamiamy, że zmarł Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Edward Włodarczyk był historykiem, profesorem nauk humanistycznych, nauczycielem akademickim, rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020. W 1969 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Również na UAM uzyskiwał kolejno stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. Postanowieniem Prezydenta RP z 12 lipca 1999 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.