Data publikacji w serwisie:

Znamy Laureatów konkursu: Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce

30 listopada Kapituła konkursu „Doskonałość w Nauce – Użyteczność w Praktyce”. Celem tej inicjatywy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM wyłoniła Laureatów drugiej edycji. Inicjatywa powstała, aby uhonorować wybitnych naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, których badania naukowe są innowacyjne i znajdują praktyczne zastosowania na rzecz społeczeństwa lub w gospodarce. Łączna pula nagród w tegorocznej edycji konkursu wynosi 50 tysięcy złotych.

Do tegorocznej edycji Konkursu wpłynęło 14 wniosków: 9 w kategorii „Nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki o języku i literaturze” oraz 5 w kategorii Nauki ścisłe, nauki przyrodnicze”. Wszyscy kandydaci uosabiali doskonałość w nauce i prezentowali liczne osiągnięcia w zakresie współpracy z gospodarką, czy działalność na rzecz społeczeństwa. Wybór był zatem bardzo trudny.

Decyzją Kapituły Laureatem Nagrody w kategorii „Nauki społeczne, nauki humanistyczne, nauki o języku i literaturze” została prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa UAM prowadząca interdyscyplinarne badania z pogranicza nauk społeczno-humanistycznych oraz szeroko rozumianych nauk przyrodniczych, związane z problematyką energii i klimatu, w tym odnawialnych źródeł energii i elektromobilności.

W kategorii „Nauki ścisłe, nauki przyrodnicze” Nagrodę otrzymał prof. UAM dr hab. Jędrzej Kociński z Wydziału Fizyki, autor rewolucyjnego rozwiązania z dziedziny akustyki i medycyny-inteligentnego stetoskopu SteThoMe, umożliwiającego prowadzenie diagnostyki osłuchowej bez udziału lekarza.


Pierwsza edycja konkursu „Doskonałość w nauce – użyteczność w praktyce” została zainicjowana w Jubileuszowym Roku 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Wówczas, wyłonieni zostali naukowcy, którzy w latach 2009-2019 realizowali swoje badania oraz działalność naukową aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym, łącząc naukę z biznesem i wdrażając swoje osiągnięcia naukowe w życie społeczno-gospodarcze. Laureatami I edycji Konkursu są: prof. Robert Pietrzak, prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski, prof. Tomasz Kaczmarek, prof. Jacek Pyżalski.