Data publikacji w serwisie:

Życie Uniwersyteckie. Czerwcowy numer z dydaktykami

Jest już dostępne czerwcowe wydanie miesięcznika UAM. Nowy numer poświęcony został laureatom nagrody Praeceptor Laureatus – najlepszym dydaktykom naszego Uniwersytetu.

Staram się rozmawiać ze studentami jak równy z równym, co ma swoje wady i zalety – mówi dr Michał Ren z Wydziału Matematyki i Informatyki, uhonorowany tytułem Praeceptor Optimus, czyli wykładowca, który trzy razy zdobył Nagrodę Praeceptor Laureatus.

Swoimi przemyśleniami na temat nauczania dzielą się również: Anna Bryłowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, dr Wiesław Banach z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, dr Mirosław Radoła z Wydziału Studiów Edukacyjnych, prof. Kazimierz Ilski z Wydziału Historii, Bas van der Ham z Wydziału Anglistyki, dr Jakub Niebieszczański z Wydziału Archeologii, dr Paweł Motek z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, dr Michał Krotoszyński z Wydziału Prawa i Administracji, dr Tymoteusz Horbiński z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, prof. Justyna Humięcka-Jakubowska z Wydziału Nauk o Sztuce, dr Joanna Urbańska z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, ks. prof. Janusz Nawrot z Wydziału Teologicznego.

O ginących językach opowiada prof. Tomasz Wicherkiewicz z Wydziału Neofilologii, a o mało znanych wątkach biografii poetki Kazimiery Iłłakowiczówny dr Lucyna Marzec z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Wracamy do tematu „przeciwnowotworowych koni trojańskich” i sukcesów dr. Michała Antoszczaka z Wydziału Chemii na stażu w paryskim Instytucie Curie. Zespół Węzła Filologicznego opracowuje narzędzia oparte o sztuczną inteligencję w ramach projektu Dariah.pl. Temat przybliża koordynator przedsięwzięcia prof. Mirosław Wobalis z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.

fot. Adrian Wykrota

Życie Uniwersyteckie nr 6/2022

Okładka czerwcowego ŻU

Pobierz najnowszy numer