Data publikacji w serwisie:

Ośrodek Kultury Austriackiej – Biblioteka Austriacka świętuje 30-lecie

Ośrodek Kultury Austriackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma już 30 lat. Powstał w 1990 roku na mocy porozumienia UAM i Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie. Stanowi także część sieci bibliotek austriackich poza granicami Austrii (Österreich-Bibliotheken).

Ośrodek powstał z inicjatywy prof. Stefana Kaszyńskiego, znawcy literatury austriackiej. Chciał on, aby kulturę i tradycję austriacką poznali nie tylko studenci, ale także mieszkańcy Poznania. Jego pomysł zyskał aprobatę i tak działalność kulturalna jednostki sięga już 30 lat. Dzięki Ośrodkowi mieszkańcy Poznania poznają nie tylko literaturę austriacką, ale także sztukę.

Działalność kulturalna obejmuje m.in. wieczory literackie, spotkania autorskie,  wystawy, projekcje filmowe w oryginalnej wersji językowej, spektakle teatralne, prezentacje książek oraz oczywiście wykłady. Należy bowiem podkreślić, że Ośrodek Kultury Austriackiej za cel stawia sobie propagowanie języka i kultury Austrii. Służy temu działalność dydaktyczna, naukowa, wydawnicza oraz biblioteczna,

Ośrodek służy społeczności akademickiej, jak również mieszkańcom miasta i regionu. Za cel stawia sobie propagowanie języka i kultury Austrii poprzez działalność kulturalną, dydaktyczną, naukową, wydawniczą i biblioteczną. Wydaje własną serię wydawniczą. Można również skorzystać z oferty kursów języka niemieckiego. Studenci UAM mogą także odbyć praktyki zawodowe w Ośrodku.

Na uwagę zasługują także bogate zbiory biblioteczne, związane ze znalezieniem się na liście 65 placówek na świecie działających w ramiach międzynarodowej sieci Bibliotek Austriackich.

Od samego początku Ośrodek ściśle współpracuje z Instytutem Filologii Germańskiej oraz innymi placówkami o podobnym profilu działalności w kraju i zagranicą, w tym m.in. z Austriackim Forum Kultury w Warszawie czy też z Österreichische Gesellschaft für Literatur w Wiedniu. Ośrodek współorganizuje germanistyczne konferencje naukowe i prowadzi serię wydawniczą Kolekcja Czytelni Austriackiej.

Ośrodek działa przy ulicy Zwierzynieckiej 7 w Poznaniu.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Ośrodka Kultury Austriackiej.